Seminar

Seminar: measuring decreasing impatience

Dinsdag 23 juni geeft Kirsten Rohde (EUR) een presentatie getiteld "Measuring decreasing impatience".

Datum
23 juni 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Kirsten Rohde (EUR)

Discussiant: Niels Vermeer (MinFin)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Decreasing impatience is a driver of time-inconsistent behavior. This paper introduces a measure of decreasing impatience, the DI-index, which can easily be measured in experiments and surveys. The DI-index is generally applicable and does not require choices to satisfy a specific discounting model. It can, for instance, also be computed for people with increasing or constant impatience and even for people who do not satisfy the discounted utility model. The DI-index cannot only be used to measure decreasing impatience, but also to test various discounting models. Two experiments show how the DI-index can be implemented. The results show that increasing impatience is almost as prevalent as decreasing and constant impatience, illustrating the need to accommodate for increasing impatience. In the experiments the DI-index was independent of self-reported time-inconsistency measures, which provides food for thought.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).