Seminar

Seminar: onzeker klimaatbeleid en timing van investeringen: resultaten van waterkrachtinstallaties

Dinsdag 12 november geeft Kristin Linnerud (CICERO) een presentatie met de titel "Onzeker klimaatbeleid en timing van investeringen: resultaten van waterkrachtinstallaties".

Datum
12 november 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Kristin Linnerud (CICERO)

Discussiant: Gijsbert Zwart (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp Investors in green technologies follow the climate policy debate closely as part of forming their expectations regarding project viability. Based on panel data of 214 licenses to construct hydropower plants, we examine whether uncertainty with respect to the introduction of a market for green certificates affected the timing of investments in Norway from 2001 to 2010. We find that (1) traditional utilities and other professional investors in the energy market act in accordance with a real options investment rule, and the uncertain policy decision delayed their investment decision; and (2) farmers without previous experience in energy investment act in accordance with a net present value investment rule, focusing on the value of the immediate investment.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).