Seminar

Seminar over de identificatie van hubs en spokes in wereldwijde waardeketens

Dinsdag 19 juni geeft Paul Veenendaal (CPB) een presentatie met als titel "Identifying Hubs and Spokes of Global Value Chains".

Datum
19 juni 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 19 juni, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Paul Veenendaal (CPB)

Discussiant: Peter van Bergeijk (EUR)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: The increasing importance of global supply chains has prompted the use of analytical tools based on trade in value added, because traditional trade measures (in gross value) cannot track the origin and destination of value added produced in different countries. This paper follows a recently created methodological framework for analyzing trade in value added, and extends it to identify the spokes and hubs in these global supply chains. In particular, we create indicators that measure the origin of value added which is redirected by hubs and the destinations of redirected value added. Using these indicators and the GTAP database for 2001, 2004 and 2007 we identify the importance of redirected value added and the hub and spoke relationships at the industry level.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).