Seminar

Seminar over het effect van loting bij medische faculteiten op verdiencapaciteit specialisten in de zorg

Dinsdag 10 april 2012 geeft Hessel Oosterbeek (UvA) een presentatie met als titel "The return to medical school in a regulated labor market: Evidence from admission lotteries".

Datum
10 april 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 10 april 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Hessel Oosterbeek (UvA), co-auteurs: Nadine Ketel, Edwin Leuven en Bas van der Klaauw

Discussiant: Rudy Douven (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Many countries regulate the supply of physicians by centrally fixing the number of places in medical schools. We estimate the return to gaining access to medical school in such a setting, by exploiting that admittance to medical school in the Netherlands is determined by a (weighted) lottery. The earnings gain of being a physician compared to people's second choice is at least 25 percent. Estimated wage profiles suggest that the returns are even higher in the long run: twenty years after participating in the first lottery the earnings difference has increased up to almost 80 percent. The size of this rent does not vary with ability or gender.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).