Seminar

Seminar over voorkeuren voor herverdeling van Nederlandse politieke partijen

Dinsdag 22 mei 2012 geeft Egbert Jongen (CPB) een presentatie met als titel "Revealed Social Preferences of Dutch Political Parties".

Datum
22 mei 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 22 mei 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Egbert Jongen (CPB)

Discussiant: Paul Tang (Boer & Croon)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Since 1986, in a process unique in the world, all major Dutch political parties provide CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) with their detailed reform proposals for the tax-benefit system for every national election. CPB then calculates and reports the simulated income, budgetary and behavioral effects of these reform packages, which subsequently play an important role in the election campaigns in the run up to the national elections. The detailed reform proposals provide us with a unique opportunity to study the redistributive preferences of political parties. We use the inverse method of optimal tax theory to find the social welfare weights implicit in the reform proposals, combining the reform proposals with micro data on the income distribution and the elasticity of the tax base in the Netherlands. Our main findings are: i) all parties give a higher social weight to the poor than the rich, ii) left-wing parties give a higher social weight to the poor and a lower social weight to the rich than right-wing parties, iii) all parties, including the right-wing parties, give a negative social weight to the rich (all top rates are set beyond the top of the Laffer curve), iv) all parties give a higher weight to middle incomes than low incomes, in particular left-wing parties (there seems to be a bias in redistribution from the poor to the median), and v) the differences between social welfare weights are rather small which may indicate status quo bias or post-election coalition considerations.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen