Seminar

Seminar over vraag naar zorg en de invloed van artsen en premies

Tijdens dit seminar geeft Rudy Douven (CPB) een presentatie met als titel "Physician Induced Demand: Is There an Effect of Different Fee Structures?"

Datum
24 januari 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 24 januari 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Rudy Douven (CPB)

Discussiant: Martin Salm (Tilburg University)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl

Samenvatting onderwerp: Using a panel data set of about 1,7 million hospital treatments we estimate whether Dutch physicians are vulnerable to demand inducement during the period 2006 to 2009. To estimate this effect we exploit the variation in fee structures among Dutch physicians, of which 75 percent is paid according to a fee-for-service type of payment and 25 percent receives a fixed salary. We find strong evidence for PID. An increase of 1 percent in the number of Dutch physicians, if they all were paid fee-for-service, would increase the number of treatments by 0.4 percent on average. Salaried physicians working at teaching and general hospitals show a significantly lower average effect of 0.15 percent.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).