Seminar

Seminar: wonen huishoudens met een hoger inkomen verder van werk?

Dinsdag 23 april geeft Eva Gutiérrez-i-Puigarnau (CPB) een presentatie met de titel "Wonen huishoudens met een hoger inkomen verder van werk?".

Datum
23 april 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Eva Gutiérrez-i-Puigarnau (CPB)

Discussiant: Laura Hering (EUR)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
One of the classic predictions of urban economic theory is that high-income and low-income households choose different residential locations and therefore, conditional on workplace location, have different commuting patterns. According to theory, the effect of household income on commuting distance may be positive or negative. Empirical tests of this effect are not standard, due to reverse causation and lack of good control variables. To address reverse causation, estimates of household income on commuting distance are derived using changes in distance through residential moves keeping workplace location constant. Our results show that the (long-run) income elasticity of distance is non-negative and around 0.14 for dual wage-earners.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).