Seminar

Seminar: 'zijn kleine en middelgrote bedrijven gevoelig voor vennootschapsbelastingen?'

Dinsdag 24 juni geeft Hendrik Vrijburg (EUR) een presentatie met de titel 'Zijn kleine en middelgrote bedrijven gevoelig voor vennootschapsbelastingen?'

Datum
24 juni 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Hendrik Vrijburg (EUR)

Discussiant: Leon Bettendorf (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
This paper uses micro-data based on Dutch Corporate Income Tax Returns between 2000 and 2009 to study the effect of changes in the Corporate Income Tax Code on the investment and financing decisions of Small and Medium-Sized Enterprises. The tax returns are filled in by all Small and Medium-Sized Enterprises liable for corporate tax, which yields a total of almost two million observations. In light of a variety of changes in the Corporate Income Tax System between 2004 and 2009, both tax rates and brackets have been adjusted, this data set provides an excellent opportunity to identify the effect of the Corporate Tax System on the choices by Small and Medium-Sized Enterprises. Besides identifying the effect of changes in the tax by using both difference-in-difference analyses around bracket-ends and standard panel data methods, the paper studies whether bunching can be observed around the bracket-ends. With respect to the marginal tax rate, I find an average investment elasticity of 0.4 and an average elasticity of the debt-asset-ratio of 0.38. Furthermore, I find significant bunching only at the highest bracket-end of 200k.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).