Agenda

Eerdere events

31 okt 2014
Aankondiging

Nederlandse Economendag 2014

Vrijdag 31 oktober 2014 is de Nederlandse Economendag: de gelegenheid bij uitstek om met collega-economen van gedachten te wisselen over belangrijke economische thema’s. ...

Lees verder
19 jun 2014
Aankondiging

Perspresentatie CPB boek ‘Roads to recovery’

In dit Engelstalige CPB Boek wordt geanalyseerd hoe de Nederlandse economie er op dit moment voorstaat en welke mogelijkheden voor economische groei er de komende jaren zijn. Deze perspresentatie is alleen bedoeld voor...

Lees verder
16 jun 2014
Aankondiging

Publicatie juniraming CPB

De eerstvolgende raming voor 2014 en 2015 zal op maandag 16 juni 2014 om 09.00 uur op de website worden...

Lees verder
12 jun 2014
Aankondiging

CPB Lecture 2014

Op 12 juni 2014 spreekt hoogleraar economie Susan Athey (Stanford, Microsoft) om 15.00 uur de jaarlijkse CPB Lecture uit. Thema van de Lecture 2014 is: 'Information, Privacy and the Internet. An Economic Perspective'....

Lees verder
18 mrt 2014
Aankondiging

Presentatie Centraal Economisch Plan (CEP) 2014

In het Centraal Economisch Plan 2014 presenteert het CPB een actualisatie van de raming voor het jaar 2014 en de eerste prognose voor 2015. De volledige tekst van deze publicatie (pdf) en de digitale versies van alle...

Lees verder
04 mrt 2014
Aankondiging

Publicatie kerngegevens Centraal Economisch Plan 2014

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2014, waarin het CPB voor het eerst een prognose presenteert voor het jaar 2015, publiceert het bureau op 4 maart 2014 om 09....

Lees verder
17 dec 2013
Aankondiging

Publicatie Decemberraming CPB

De eerstvolgende raming van het CPB zal op dinsdag 17 december 2013 om 09.00 uur worden...

Lees verder
17 dec 2013
Aankondiging

CPB organiseert Twittervragenuur

Het Centraal Planbureau organiseert op dinsdag 17 december vanaf 9.30 uur een Twittervragenuur (#vraaghetCPB). Dit naar aanleiding van de nieuwe raming van het CPB. Deze raming wordt om 9.00 uur gepubliceerd op cpb.nl....

Lees verder
18 okt 2013
Aankondiging

Nederlandse Economendag 2013: waar wetenschap beleid ontmoet

Vrijdag 18 oktober is de Nederlandse Economendag: dé dag voor economen om te discussiëren over arbeidsmarkthervormingen en andere actuele thema’s. Professor Robert Shiller houdt de Tinbergenlezing ‘Bubbles,...

Lees verder
14 aug 2013
Aankondiging

Publicatie macro-economische tussenraming

Ten behoeve van de besluitvorming over de begroting 2014 publiceert het CPB op 14 augustus 2013 (rond 11.00 uur) een geactualiseerde...

Lees verder