Aankondiging

Publicatie scenario’s economische effecten coronacrisis

Donderdag 26 maart om 9:00 uur publiceert het CPB verschillende scenario’s voor de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse economie en overheidsfinanciën. Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn is echter zeer onzeker. Het CPB gebruikt daarom scenario’s om de economische effecten voor Nederland in 2020 en 2021 te berekenen.

Datum
26 maart 2020
Tijd
09:00
Locatie
https://www.cpb.nl

Scenario’s maken inzichtelijk wat de orde van grootte van de impact is, en waar de voornaamste onzekerheden zitten. De scenario’s bevatten een beperkte set van variabelen met de focus op werkgelegenheid, bbp en de overheidsfinanciën. Het CPB doet geen uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijk is.