Agenda

Eerdere events

28 sep 2018 Tijd: 10:30
Aankondiging

PBL en CPB presenteren analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Op vrijdag 28 september aanstaande presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers....

Lees verder
16 aug 2018 Tijd: 07:00
Aankondiging

Publicatie concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert donderdag 16 augustus om 07.00 uur de concept Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV). Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de raming en deze nieuwe presentatie van de...

Lees verder
25 jun 2018 Tijd: 15:00
Aankondiging

Publicatietijdstip CPB Wereldhandelsmonitor

De CPB Wereldhandelsmonitor wordt op 25 juni 2018 om 15.00 uur...

Lees verder
20 jun 2018 Tijd: 14:30
Aankondiging

CPB Lecture 2018: Circulaire economie: economie en ecologie in balans

De CPB Lecture staat dit jaar in het teken van de circulaire economie. Onze gast Don Fullerton geeft tijdens zijn lezing aan wat een meer circulaire economie betekent voor de economie, het milieu en daarop gericht...

Lees verder
19 jun 2018 Tijd: 12:30
Aankondiging

CPB Workshop “Economics of the Circular Economy”

Het streven naar een meer circulaire economie heeft in de afgelopen jaren maatschappelijk steeds meer momentum gekregen. Het CPB organiseert daarom – voorafgaand aan de CPB Lecture op 20 juni – een workshop over de...

Lees verder
19 jun 2018 Tijd: 07:00
Aankondiging

Publicatie Juniraming CPB

De eerstvolgende raming van het CPB zal op dinsdag 19 juni 2018 om 07.00 uur worden...

Lees verder
29 mei 2018 Tijd: 09:30
Aankondiging

Persuitnodiging Achtergrondbriefing Risicorapportage Financiële Markten

A.s. dinsdagochtend 29 mei om 9.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste Risicorapportage Financiële Markten. Naast een algemeen beeld van de financiële risico’s voor Nederland is er in deze...

Lees verder
25 mei 2018 Tijd: 15:00
Aankondiging

Publicatiedatum eerstvolgende CPB Wereldhandelsmonitor

Op 25 april is de CPB Wereldhandelsmonitor februari 2018 gepubliceerd. De huidige verwachting is dat de eerstvolgende CPB Wereldhandelsmonitor op 25 mei 2018 om 15 uur wordt...

Lees verder
23 mei 2018 Tijd: 13:30
Aankondiging

Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders. Maakt het uit wie waar terechtkomt?

Voor veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Dit symposium, georganiseerd op 23 mei, gaat over de vraag hoe de keuze voor in welke regio iemand...

Lees verder
22 mei 2018 Tijd: 12:00
Aankondiging

Lunchbijeenkomst: Hoe maak je leefbaarheid rendabel? De leefbaarheidsbaten van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Het Centraal Planbureau en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 22 mei een lunchbijeenkomst over de leefbaarheidseffecten van integrale projecten van...

Lees verder