27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, analyse verkiezingsprogramma DPK

Het verkiezingsprogramma 2012 van het DPK geanalyseerd. De resultaten op een rij.

Als bijlage is hieronder een excel-bestand toegevoegd met daarin opgenomen alle DPK-tabellen uit Hoofdstuk 12. Tevens is de DPK-bijlage uit Hoofdstuk 13 bijgevoegd.