21 september 2016

Tegenbegrotingen 2017

Het CPB heeft op verzoek van een aantal politieke partijen de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2017, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2017 zijn verwerkt.

Doorgerekende tegenbegroting 2017 van:

Contactpersonen

Wim Suyker
Krista Hoekstra