27 februari 2012

Toelichting / begrip Marktsector

Deze begrippenlijst is bedoeld als toelichting op de cijfers zoals vermeld op de Cijfer-pagina, en voor de kortetermijnramingen. Deze toelichting is ook als PDF-bestand te downloaden.

Indien u naar aanleiding van onderstaande toelichting nog vragen heeft, neemt u dan contact op met A.E.Kuypers@cpb.nl.

Marktsector
De bedrijven in alle bedrijfstakken behalve overheid, gezondheids- en welzijnszorg, verhuur van en handel in onroerend goed en delfstoffenwinning.

Downloads