Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Werkplan 2013 Centraal Planbureau

Werkplan, 22 januari 2013

In dit werkplan geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan welke werkzaamheden er in 2013 worden verricht en welke publicaties er zijn voorzien. Daarbij wordt kort teruggeblikt op 2012.

Het werkplan is door de directeur vastgesteld, na afstemming van de inhoud met onze toezichthoudende Centrale Plancommissie (CPC), de eerstverantwoordelijke minister en in voorkomend geval andere belanghebbende ministers. Aangezien het CPB organisatorisch een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn in dit werkplan geen financiƫle of administratieve gegevens opgenomen. Dergelijke zaken verlopen via het ministerie.

Deel deze pagina