19 december 2019

Beperking van belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen in de EU

Belasting ontwijken moeilijker voor multinationals

Persbericht
Voor multinationals wordt het moeilijker om te profiteren van belastingvoordelen van Europese regels door uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Wereldwijd kan het profijt van het omsluizen van hun inkomen via brievenbusfirma’s wel met 20 procent dalen. Wanneer ook niet EU-lidstaten meedoen wordt het effect groter.Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB): ‘Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to tax avoidance?’
Main image

Het rapport analyseert recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie over de belastingvoordelen bij  brievenbusmaatschappijen in de EU. Voor die belastingvoordelen werd een beroep gedaan op Europese richtlijnen. Volgens de uitspraken kan het belastingvoordeel worden geweigerd wanneer de uiteindelijk gerechtigde van de betalingen zich buiten de EU bevindt. 

De uitspraken van het Europese Hof vallen samen met het beleid van de OESO en de EU om belastingontwijking te bestrijden, concludeert het CPB. Dit is van groot belang, omdat veel landen nu nationale instrumenten hebben om direct het misbruik van verdragsrecht aan te pakken en de verdragsvoordelen te weigeren. Dit kan het einde zijn van bepaalde eigendomsstructuren van multinationals met als enige doel een lagere belastingafdracht.

Het CPB concludeert dat de gerechtelijke uitspraken de mogelijkheden voor multinationals aanzienlijk beperken om hun belastingdruk te verminderen. Het wereldwijd gemiddelde belastingvoordeel hiervan neemt af. Dit daalt met 1,1 procentpunt van 5,6% naar 4,5%. Dit is het geval wanneer de EU-lidstaten niet meer gebruikt kunnen worden voor het omsluizen van de stromen.

Wanneer ook de andere landen van de OESO en van het Inclusive Framework (inclusief samenwerkende niet-OESO landen) ter bestrijding van belastingontwijking meedoen, wordt het effect nog groter. 
 

Het CPB concludeert dat landen die standaard al geen bronbelasting heffen, wel vaak gebruikt blijven worden als doorsluisland. Want ook zonder verdrag hoeft geen belasting betaald te worden. Wanneer de EU en de OESO-landen een hoge bronbelasting heffen op de financiële stromen naar al hun verdragspartners bij brievenbusmaatschappen, dan blijft er vrijwel niets over van het belastingvoordeel van omsluizen.

Contactpersonen

Foto Maarten van 't Riet
Maarten van 't Riet +31 6 46357284 Lees verder
Foto Arjan Lejour
Arjan Lejour +31 6 52485843 Lees verder