Bestelformulier

De publicaties van het Centraal Planbureau (CPB) zijn voor belanghebbenden en belangstellenden in principe kosteloos aan te vragen, voor zover op voorraad. Vul daartoe de gevraagde velden in en verzend het formulier. Om zowel het milieu als ons budget te sparen, drukken wij zo min mogelijk; alle CPB-publicaties zijn gratis te downloaden op cpb.nl. Voor het geval downloaden niet voldoende is voor u, biedt het CPB de mogelijkheid een papieren exemplaar aan te vragen.