Centrale Plancommisie CPB

De Centrale Plancommissie (CPC) adviseert de directie van het CPB bij het uitvoeren van zijn taak.

De Centrale Plancommissie (CPC) is opgericht met de Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (1947). De CPC waarborgt de onafhankelijke positie van het CPB en houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en op de maatschappelijke relevantie van het werk van het CPB, zie de Aanwijzingen voor de Planbureaus. De CPC is verantwoordelijk voor de periodieke visitatie van het CPB.

De voorzitter van de CPC is verder aanspreekpunt voor medewerkers bij integriteitskwesties. Voor kwesties die de wetenschappelijke integriteit raken is er een Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Leden

  • Peter Blom (voorzitter)
  • Frank Heemskerk 
  • Frida van den Maagdenberg 
  • Sandra Phlippen 
  • Janneke Plantenga 
  • Eefke Smit 
  • Elmer Sterken 

Contactpersonen