30 maart 2022

Certificering budgettaire ramingen Wet toekomst pensioenen

Het CPB certificeert de verwachte budgettaire gevolgen van de fiscale pensioenmaatregelen die het kabinet neemt als uitwerking van het pensioenakkoord. De budgettaire ramingen zijn uitvoerig getoetst en worden door het CPB redelijk en neutraal bevonden. Wel is de raming hoog onzeker omdat onbekend is hoe men zal reageren op de nieuwe pensioenregels.

De maatregelen betreffen een wettelijke maximumgrens voor de pensioenpremie plus een tijdelijke compensatieruimte en een verruiming van de premieaftrekmogelijkheden in de derde pijler. De invoering van deze maatregelen is voorzien voor 2023. De certificering door het CPB is een manier om de transparantie en kwaliteit van budgettaire ramingen van fiscale maatregelen te versterken. 

Auteurs