13 december 2016

Kortetermijnraming december 2016

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker. De gevolgen van de Brexit lijken vooralsnog mee te vallen, maar de economische en politieke situatie in de Europese Unie blijven ongewis.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht en download de Kerngegevenstabel 2014-2017.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Economische groei in Nederland, 2008-2017

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2017

Kerngegevenstabel 2014-2017, 13 december 2016

Internationale economie
  2014 2015 2016 2017
Relevant wereldhandelsvolume goederen
en diensten (%)

4,1

4,0

2,7

2,9

Concurrentenprijs (goederen en diensten,
exclusief grond- en brandstoffen (%)

-0,7

6,4

-2,2

1,4

Olieprijs (dollars per vat)

99,0

52,5

43,5

50,5

Eurokoers (dollar per euro)

1,33

1,11

1,11

1,10

Lange rente Nederland (niveau in %)

1,5

0,7

0,3

0,3


Volume bbp en bestedingen
  2014 2015 2016 2017
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

1,4

2,0

2,1

2,1

Consumptie huishoudens (%)

0,3

1,8

1,6

2,1

Consumptie overheid (%)

0,3

0,2

1,2

0,8

Investeringen (inclusief voorraden, %)

3,2

6,2

5,5

5,3

Uitvoer van goederen en diensten (%)

4,5

5,0

3,4

3,2

Invoer van goederen en diensten (%)

4,2

5,8

3,8

3,8


Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Prijs bruto binnenlands product (%)

0,1

0,1

0,7

1,2

Uitvoerprijs goederen en diensten
(exlusief energie, %)

-0,8

0,7

-2,2

1,1

Prijs goedereninvoer (%)

-2,7

-5,1

-6,3

1,2

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

0,3

0,2

0,1

0,9

Contractloon marktsector (%)

1,0

1,3

1,7

1,7

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,3

1,1

2,7

0,7


Arbeidsmarkt
  2014 2015 2016 2017
Beroepsbevolking (%)

-0,4

0,4

0,4

0,8

Werkzame beroepsbevolking (%)

-0,6

1,0

1,3

1,5

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

660

614

540

475

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

7,4

6,9

6,0

5,3


Marktsector (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Productie (%)

2,4

2,8

2,7

2,7

Arbeidsproductiviteit (per uur, %)

1,6

1,6

0,8

1,3

Werkgelegenheid (in uren, %)

0,8

1,2

1,9

1,4

Loonvoet (per uur, %)

0,8

0,2

2,2

2,6

Arbeidsinkomensquote (niveau in %)

78,7

77,1

77,8

78,0


Overig
  2014 2015 2016 2017
Individuele spaarquote
(niveau in % beschikbaar inkomen)

-1,4

0,2

1,8

0,8

Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)

8,5

8,5

8,7

8,3


Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
EMU-saldo (% bbp)

-2,3

-2,0

-0,5

0,0

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

67,9

65,1

62,7

59,7

Collectieve lasten (% bbp)

37,5

37,7

38,7

39,0

Aanvullende kerngegevens 2014-2017

Investeringen en uitvoer
  2014 2015 2016 2017
Bruto investeringen bedrijvensector
(exclusief woningen %)

2,7

7,4

3,8

4,8

Investeringen bedrijven in woningen (%)

6,1

27,4

19,8

8,6

Uitvoer van binnenslands geproduceerde
goederen (exclusief energie, %)

4,0

2,7

3,3

3,4

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

5,4

4,4

4,4

4,4


Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %)

1,0

0,6

0,3

1,0

Afgeleide nationale consumentenprijsindex
(cpi, %)

0,6

0,4

0,2

0,9

Loonvoet sector overheid (%)

0,5

3,0

3,0

2,2

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

0,5

0,7

2,2

1,9

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

1,0

-0,9

0,6

1,1

Prijs intermediair verbruik (%)

0,5

-0,4

1,9

2,0

Prijs bruto overheidsinvesteringen
(iboi, %)

0,2

-0,1

-0,3

0,6

Prijs nationale bestedingen (%)

0,5

-0,1

0,6

1,1

Prijs toegevoegde waarde marktsector (%)

-0,1

0,4

0,6

0,8


Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

663,0

676,5

695,6

718,3

Bevolking (in duizenden personen)

16865

16940

17025

17110

Beroepsbevolking (in duizenden personen)

8874

8908

8940

9005

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
(in duizenden personen)

709

680

585

525

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
niveau, % beroepsbevolking)

9,0

8,6

7,4

6,6

Bruto modaal inkomen (euro)

35000

35500

36500

37000

Het CPB gebruikt met ingang van het CEP 2016 gewerkte uren in plaats van arbeidsjaren als maatstaf voor de input van arbeid. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over loonvoeten en werkgelegenheid. Hierover is een Achtergronddocument met meer toelichting beschikbaar.