Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming december 2017

Short-term forecast, 20 december 2017

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht, en download de Kerngegevenstabel 2015-2018.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Economische groei in Nederland, 2008-2018

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2018

Kerngegevenstabel 2015-2018, 20 december 2017

Internationale economie
  2015 2016 2017 2018
Relevant wereldhandelsvolume goederen
en diensten (%)

3,7

3,6

4,5

4,3

Concurrentenprijs (goederen en diensten,
exclusief grond- en brandstoffen (%)

8,0

-5,1

0,3

0,8

Olieprijs (dollars per vat)

51,9

43,3

53,8

61,7

Eurokoers (dollar per euro)

1,11

1,11

1,13

1,17

Lange rente Nederland (niveau in %)

0,7

0,3

0,5

0,5


Volume bbp en bestedingen
  2015 2016 2017 2018
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

2,3

2,2

3,2

3,1

Consumptie huishoudens (%)

2,0

1,6

2,2

2,4

Consumptie overheid (%)

-0,2

1,2

0,8

3,0

Investeringen (inclusief voorraden, %)

11,2

3,1

5,5

5,5

Uitvoer van goederen en diensten (%)

6,5

4,3

5,7

4,9

Invoer van goederen en diensten (%)

8,4

4,1

5,3

5,5


Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Prijs bruto binnenlands product (%)

0,8

0,6

1,0

1,7

Uitvoerprijs goederen en diensten
(exlusief energie, %)

1,5

-0,9

1,2

0,8

Prijs goedereninvoer (%)

-5,4

-4,4

4,8

1,8

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

0,2

0,1

1,3

1,5

Loonvoet bedrijven (per uur, %)

-0,2

0,6

1,6

2,9

Contractloon bedrijven (%)

1,2

1,5

1,6

2,2

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,0

2,6

0,3

0,6


Arbeidsmarkt
  2015 2016 2017 2018
Beroepsbevolking (%)

0,4

0,4

0,9

1,1

Werkzame beroepsbevolking (%)

1,0

1,3

2,1

2,1

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

614

538

440

360

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

6,9

6,0

4,9

3,9

Werkgelegenheid (in uren, %)

0,6

2,0

2,1

2,0


Overig
  2015 2016 2017 2018
Arbeidsinkomensquote
bedrijven (niveau in %) (a)

72,2

72,9

72,4

72,6

Arbeidsproductiviteit
bedrijven (per uur, %)

1,5

0,4

1,2

1,2

Individuele spaarquote
(niveau in % beschikbaar inkomen)

-0,4

0,3

0,0

0,3

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

8,3

8,7

8,6

8,3


Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
EMU-saldo (% bbp)

-2,1

0,4

0,5

0,5

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

64,6

61,8

56,6

53,1

Collectieve lasten (% bbp)

37,3

38,7

38,9

38,9

Bruto collectieve uitgaven (% bbp)

45,2

43,8

43,0

42,7

Aanvullende kerngegevens 2015-2018

Investeringen en uitvoer
  2015 2016 2017 2018
Bruto investeringen bedrijvensector
(exclusief woningen %)

10,0

3,0

6,3

5,4

Investeringen bedrijven in woningen (%)

20,9

19,0

11,4

5,7

Uitvoer van binnenslands geproduceerde
goederen (exclusief energie, %)

4,4

4,4

5,8

4,9

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

6,9

5,9

8,3

6,7


Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %)

0,6

0,3

1,4

1,6

Afgeleide nationale consumentenprijsindex
(cpi, %)

0,4

0,3

1,4

1,5

Loonvoet sector overheid (%)

3,2

1,6

2,9

3,0

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

1,0

1,8

3,5

2,6

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

0,4

0,8

1,5

1,6

Prijs intermediair verbruik (%)

0,9

0,7

2,5

2,0

Prijs bruto overheidsinvesteringen
(iboi, %)

-0,3

0,3

1,0

1,5

Prijs nationale bestedingen (%)

0,1

0,5

1,5

1,8

Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%)

0,9

0,2

1,0

1,7

Contractloon marktsector (%)

1,2

1,5

1,6

2,2


Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2015 2016 2017 2018
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

683,5

702,6

732,5

768,2

Bevolking (in duizenden personen)

16940

17030

17135

17230

Beroepsbevolking (in duizenden personen)

8907

8942

9020

9115

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
(in duizenden personen)

680

581

475

400

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
niveau, % beroepsbevolking)

8,6

7,3

6,0

5,0

Bruto modaal inkomen (euro)

35500

36000

36000

37000

(a) Het CPB gebruikt met ingang van de MEV 2018 een nieuwe berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ). Deze nieuwe berekeningswijze houdt beter rekening met het arbeidsinkomen van zelfstandigen en sluit daarom beter aan bij de huidige economische realiteit. Hierover is een gezamenlijke notitie van het CBS, CPB en DNB met meer toelichting beschikbaar.

Bijlagen

Deel deze pagina