21 september 2010

Kortetermijnraming september 2010: Aarzelend herstel

Vier maal per jaar publiceert het CPB een raming, een vooruitblik op de economische ontwikkeling op korte termijn. Dit is de derde raming van 2010, die ook uitgebreid wordt toegelicht in de Macro Economische Verkenning.

Kerngegevenstabel

Internationale economie
  2008 2009 2010 2011
Relevante wereldhandel (%)

1,6

-12,6

9

5 1/4

Prijspeil goedereninvoer (%)

4,6

-7,5

6 3/4

3/4

Concurrentenprijs (%)

3,9

-3,0

4

3/4

Olieprijs (Brent, $)

96,9

61,5

76

75

Eurokoers (dollars per euro)

1,47

1,39

1,29

1,25

Lange rente (%)

4,3

3,7

3 1/4

3 3/4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
  2008 2009 2010 2011
Bruto binnenlands product
(economische groei) (%)

1,9

-3,9

1 3/4

1 1/2

Consumptie huishoudens (%)

1,1

-2,5

1/2

3/4

Overheidsbestedingen (%)

3,0

4,0

1/2

-1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector (excl woningen) %

7,1

-18,2

-5 1/2

-2 3/4

Uitvoer van goederen
(exclusief energie) %

1,2

-9,2

12 3/4

7 1/2

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)

-1,4

-10,5

8 1/4

3

Wederuitvoer (%)

3,8

-7,9

16 3/4

11 1/4

Invoer van goederen (%)

3,3

-10,3

11 1/4

6

Bruto binnenlands product
(BBP) in miljarden euro's

596,2

572,0

593

615

Prijzen, lonen en koopkracht
  2008 2009 2010 2011
Prijspeil goederenuitvoer
(exclusief energie) (%)

2,1

-5,3

4 3/4

3/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,1

4,2

-2

1/4

Consumentenprijsindex
(CPI) alle huishoudens
(2006=100)

104,1

105,4

106 3/4

108 1/4

Inflatie (mutatie CPI
alle huishoudens) (%)

2,5

1,2

1 1/4

1 1/2

Afgeleide inflatie
(CPI, alle huishoudens) (%)

2,2

0,9

1

1 1/2

Prijs bruto binnenlands
product (%)

2,4

-0,2

2

2

Prijs nationale
bestedingen (%)

2,1

0,9

1 1/2

1 3/4

Contractloon
marktsector (%)

3,5

2,7

1

1 1/2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

3,5

2,0

2

3

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

31500

32500

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-0,6

1,9

-1 1/4

-1/4

Koopkracht, mediaan
alle huishoudens (%)

0,0

1,8

-1/2

-1/4

Prijzen overheid
  2008 2009 2010 2011
Loonvoet sector overheid (%)

4,1

3,0

1 3/4

2 1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers(%)

3,3

2,6

2

2

Prijs overheidsconsumptie
netto materieel (IMOC) (%)

3,2

1,5

1 1/2

2 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

3,6

2,2

1 1/4

3

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,5

0,5

1

3/4

Arbeidsmarkt
  2008 2009 2010 2011
Bevolking (x 1000 pers.)

16446

16532

16605

16660

Beroepsbevolking (15-64)
(x 1000 pers.)

7801

7846

7805

7790

Werkzame beroepsbevolking
(15-64) (x 1000 pers.)

7501

7469

7370

7350

Werkloze beroepsbevolking
(x 1000 pers.)

300

377

435

435

Beroepsbevolking
(15-64) (%)

1,9

0,6

-1/2

-1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-64) (%)

2,6

-0,4

-1 1/4

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (%)

3,8

4,8

5 1/2

5 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens internationale

definitie (%)

2,8

3,4

4 1/4

4 1/4

Marktsector
  2008 2009 2010 2011
Productie (%)

1,7

-5,4

1 3/4

2

Arbeidsproductiviteit (%)

0,5

-3,1

4 1/4

2 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

1,2

-2,4

-2 1/4

-1/4

Prijs toegevoegde waarde (%)

0,7

2,6

2 1/4

1

Reële arbeidskosten (%)

2,8

-0,6

0

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,0

80,9

77 1/4

76 3/4

Winstquote (van productie
in Nederland) (niveau in %)

13,8

7,7

11 3/4

13 1/2

Collectieve sector
  2008 2009 2010 2011
EMU-saldo (% BBP)

0,6

-5,4

-5,8

-3,9

EMU-schuld (% BBP)

58,2

60,8

64,5

66,2

Collectieve lasten (%`BBP)

39,1

38,2

37,9

38,5

Economische groei in Nederland, 2008-2011

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 tot 2011

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Johan Verbruggen