Kopafbeelding publicaties CPB

Macro Economische Verkenning (MEV) 2011

MEV 2011, 21 september 2010

De Nederlandse economie herstelt aarzelend. De economie groeit naar verwachting met 1¾% in 2010 en met 1½% in 2011.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De toename van het bbp komt bijna volledig voor rekening van de uitvoer. De geraamde groei van de gezinsconsumptie is bescheiden, terwijl de bedrijfsinvesteringen dit jaar nog afnemen.

De werkloosheid stabiliseert rond het huidige niveau en komt uit op gemiddeld 5½% van de beroepsbevolking in zowel 2010 als 2011. In deze jaren bedraagt de inflatie naar verwachting respectievelijk 1¼% en 1½%. Het geschatte begrotingstekort komt uit op 5,8% bbp dit jaar en 3,9% bbp komend jaar. In de raming is nog geen rekening gehouden met een nieuw regeerakkoord.

Dit zijn de hoofdlijnen uit de vandaag gepresenteerde Macro Economische Verkenning 2011 (MEV). Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert hierin analyses en prognoses voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie in de jaren 2010 en 2011.

Bijlagen

Deel deze pagina