Conferentie

CPB Lecture 2023: Vernieuwing van Europese begrotingsregels: hoe houden we rekening met klimaatverandering?

De discussie over Europese begrotingsregels is weer opgelaaid. Het is duidelijk dat de huidige regels niet meer voldoen. Maar wat is het alternatief? En hoe zorgen we binnen dit systeem ervoor dat noodzakelijke “groene investeringen” plaatsvinden? Jeromin Zettelmeyer, directeur van Bruegel, een Europese denktank, zal met ons zijn ideeën hierover delen bij de jaarlijkse CPB Lecture op 16 november in de Glazen Zaal in Den Haag.

Datum
16 november 2023
Tijd
15:00 - 17:00
Locatie
Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

Zettelmeyer richt zich momenteel in zijn onderzoek op macro-economie, overheidsschuld en de inrichting van het Europese begrotingsraamwerk. Recent besteedt hij ook aandacht aan de consequenties van klimaatverandering en hoe de benodigde noodzakelijke investeringen voor adaptatie en mitigatie kunnen worden gestimuleerd.
Aansluitend aan de lecture zal er verder gediscussieerd worden in een panel, bestaande uit Ester Barendregt (hoofdeconoom Rabobank), Roel Beetsma (UvA en lid European Fiscal Board) en Aniek Moonen (Toekomstbouwer en klimaatactivist) en met de zaal, begeleid door Esther van Rijswijk.

Aanmelden

De lecture is een fysieke bijeenkomst en vindt plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Inloop is vanaf 14:30 uur en het inhoudelijke programma duurt van 15:00-17:00 uur. Na afloop is een netwerkborrel.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Simone Pailer. De bijeenkomst is in het Engels.

We hopen u te zien op 16 november!