25 oktober 2021

CPB Wereldhandelsmonitor augustus 2021

Het wereldhandelsvolume nam in augustus 2021 met 0,8% toe, ten opzichte van juli, toen de handelsgroei -1,4% bedroeg. Ondanks het positieve maandcijfer, blijft het momentum van de wereldhandel negatief voor de tweede maand op rij, en komt uit op -0,9%. Het momentum berekent de groei van het wereldhandelsvolume van de afgelopen drie maanden ten opzichte van de drie daaraan voorafgaande maanden. Het negatieve momentum kan vooral worden verklaard door de negatieve trend in de Chinese handel sinds het tweede kwartaal van dit jaar. Deze terugval volgt op een periode van sterk herstel na de diepe val in mondiale goederenhandel toen de COVID-19-pandemie vorig jaar uitbrak.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, augustus 2021:

  • Het wereldhandelsvolume is in augustus 0,8% toegenomen ten opzichte van juli, volgend op een daling van 1,4% in juli (initiële schatting: -0,9%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in augustus -0,9% (niet-geannualiseerd; momentum juli: -0,7% initiële schatting: -0,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in augustus 0,4% afgenomen ten opzichte van juli (ontwikkeling juli: 0,0%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in augustus 0,3% (niet-geannualiseerd; momentum juli: -0,2%, initiële schatting: -0,3%).


De verwachting is dat op donderdag 25 november 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over