25 september 2020

CPB Wereldhandelsmonitor juli 2020

Het herstel van de wereldhandel zet in juli 2020 door met 4,8% groei. Dat is iets minder dan in juni dit jaar, toen de handel met maar liefst 7,9% groeide ten opzichte van de maand mei. Het verdere herstel hangt samen met het feit dat in veel landen de coronamaatregelen verder zijn versoepeld. In de eurozone stijgt de uitvoer met 5,9% en de invoer met 4,1%. Opvallend is het herstel van de VS met circa 11% groei voor zowel invoer als uitvoer. Ook de Chinese uitvoer maakt een flinke sprong (+9,5%). De Chinese invoer stijgt slechts met 0,5%. Ook in overige ontwikkelde economieën zet het herstel verder door. Ondanks deze hoopgevende cijfers, is het verlies van het tweede kwartaal nog niet goedgemaakt.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, juli 2020:

  • Het  wereldhandelsvolume is in juli 4,8% toegenomen ten opzichte van juni, volgend op een stijging van 7,9% in juni (initiële schatting: 7,6%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in juli -4,0% (niet-geannualiseerd; momentum juni: -12,3% initiële schatting: -12,5%).
  • De wereldwijde industriële productie is in juli 3,1% toegenomen ten opzichte van juni (ontwikkeling juni: 4,7%, initiële schatting: 4,8%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in juli -1,2% (niet-geannualiseerd; momentum juni: -6,7%, initiële schatting: -6,9%).

De verwachting is dat op vrijdag 23 oktober 2020 om 15:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).