25 augustus 2021

CPB Wereldhandelsmonitor juni 2021

De wereldhandel in goederen liet in juni wederom weinig beweging zien, met een bescheiden groei van 0,5% in juni ten opzichte van mei, volgend op een krimp van 0,7% in mei ten opzichte van april. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan het sterke herstel van de mondiale goederenhandel, nadat deze flink was teruggevallen tijdens het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar. Het maandelijkse niveau in goederenhandel ligt overigens nog steeds circa 5% hoger dan voor het uitbreken van de crisis.

Lees het volledige persbericht.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, juni 2021:

  • Het wereldhandelsvolume  is in juni 0,5% toegenomen ten opzichte van mei, volgend op een daling van 0,7% in mei (initiële schatting: -0,3%). De ontwikkeling in 2021Q2 was 1,3% (3,5% in 2021Q1).
  • Het momentum van de wereldhandel was in juni 1,3% (niet-geannualiseerd; momentum mei: 2,9% initiële schatting: 3,1%).
  • De wereldwijde industriële productie is in juni 1,0% toegenomen ten opzichte van mei (ontwikkeling mei: -1,2%, initiële schatting: -1,1%). De groei in 2021Q2 was -0,2% (3,1% in 2021Q1).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in juni -0,2% (niet-geannualiseerd; momentum mei: 0,4%, initiële schatting: 0,3%).

De verwachting is dat op vrijdag 24 september 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over