25 mei 2020

CPB Wereldhandelsmonitor maart 2020

De wereldhandel was in maart 1,4% lager dan in februari. Deze daling is nauwelijks groter dan in januari en februari, toen de wereldhandel ook al gemiddeld met 1,2% afnam. Ook de daling van de industriële productie met 0,2% is in lijn met de vorige maanden. Er zijn grote regionale verschillen in de ontwikkeling van handel en productie. Vooral in Europa is de terugval sterk, met een afname van de handel met meer dan 7% en een afname van de industriële productie met ruim 12%. In China veren handel en productie in maart op, na een scherpe daling in januari en een consolidatie in februari. Opvallend is dat de fluctuaties in industriële productie, zowel de neergang in de advanced economies als de groei in de emerging economies, sterker zijn dan de fluctuaties in de handel. Voor april en mei verwachten wij een sterkere daling van handel en productie, in lijn met aanscherping van coronamaatregelen in veel regio’s. De monitor heeft betrekking op maart, maar in deze bijzondere tijden werpen we ook vast een blik vooruit. Partiele cijfers over april laten een overwegend negatief beeld zien, en voorlopende indicatoren zoals Global New Export Orders wijzen op een sterkere terugval in de mondiale handel komende maanden.
primary image ook voor promoblok 740x420

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, maart 2020:

  • Het wereldhandelsvolume is in maart 1,4% afgenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,7% in februari (initiële schatting: -1,5%). De ontwikkeling in 2020Q1 was -2,5% (-0,5% in 2019Q4).
  • Het momentum van de wereldhandel was in maart -2,5% (niet-geannualiseerd; momentum februari: -1,3% initiële schatting: -1,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in maart 0,2% afgenomen ten opzichte van februari (ontwikkeling februari: 0,1%, initiële schatting: 0,2%). De groei in 2020Q1 was -4,2% (0,3% in 2019Q4).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in maart -4,2% (niet-geannualiseerd; momentum februari: -2,4%, initiële schatting: -2,6%).

De verwachting is dat op 25 juni 2020 om 15:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over