25 januari 2024

Wereldhandelsmonitor november 2023

Het wereldhandelsvolume is in november 2023 met 1,4% afgenomen ten opzichte van oktober. Die maand kende een stijging van 0,7%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. De daling in goederenhandel wordt in belangrijke mate verklaard door de afname in invoer van China van 7,8% die volgt op een stijging van 4,5% vorige maand. Ook overig opkomend Azië (invoer: -3,0%, uitvoer: +0,5%), Japan (invoer: -6,3%, uitvoer: -5,7%), de Verenigde Staten (invoer: -1,8%, uitvoer: -2,4%), en het Verenigd Koninkrijk (invoer: -3,8%, uitvoer: -0,1%) dragen eraan bij. Hiertegenover staat de beperkte stijging van de uitvoer van de eurozone (+0,6%), China (+0,7%) en overig opkomend Azië (+0,5%).

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, november 2023:

  • Het wereldhandelsvolume is in november 1,4% afgenomen ten opzichte van oktober, volgend op een stijging van 0,7% in oktober (initiële schatting: 0,4%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in november 0,4% (niet-geannualiseerd; momentum oktober: 0,2% initiële schatting: 0,1%).
  • De wereldwijde industriële productie is in november 0,3% toegenomen ten opzichte van oktober (ontwikkeling oktober: 0,0%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in november 0,4% (niet-geannualiseerd; momentum oktober: 0,4%, initiële schatting: 0,6%).

Op 23 februari om 12:00 uur wordt de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De volgende CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand december 2023 verschijnt op 23 februari. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over