24 december 2021

CPB Wereldhandelsmonitor oktober 2021

Het wereldhandelsvolume nam in oktober 2021 met 1,6% toe ten opzichte van september, toen de handelsgroei -1,1% bedroeg. Deze stijging wordt in belangrijke mate verklaard door toename in uitvoer van de VS (9,3%) en invoer van China (6,8%). Het momentum komt uit op 0,0%. Het momentum berekent de groei van het wereldhandelsvolume van de afgelopen drie maanden ten opzichte van de drie daaraan voorafgaande maanden.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, oktober 2021:

  • Het wereldhandelsvolume  is in oktober 1,6% toegenomen ten opzichte van september, volgend op een daling van 1,1% in september (initiële schatting: -0,8%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in oktober 0,0% (niet-geannualiseerd; momentum september: -1,1% gelijk aan initiële schatting).
  • De wereldwijde industriële productie is in oktober 0,8% toegenomen ten opzichte van september (ontwikkeling september: -0,8%, initiële schatting: -0,9%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in oktober -0,3% (niet-geannualiseerd; momentum september: -0,2%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op dinsdag 25 januari 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over