25 november 2021

CPB Wereldhandelsmonitor september 2021

Het wereldhandelsvolume kromp in september 2021 met 0,8%, ten opzichte van augustus, toen de handelsgroei 0,7% bedroeg. Hiermee komt de groei in mondiale handel voor kwartaal 3 uit op -1,1%. Deze terugval op kwartaalniveau wordt in belangrijke mate verklaard door de terugval in de Chinese handel (invoer: -7,3%; uitvoer: -2,3%). Ook Japan laat een terugval zien (invoer: -1,8%; uitvoer: -2,9%). Verder opvallend is de krimp in uitvoer voor het Verenigd Koninkrijk (-5,8%) en Latijns-Amerika (-3,5%). De terugval in wereldhandel volgt op een periode van sterk herstel na de diepe val in mondiale goederenhandel toen de COVID-19-pandemie vorig jaar uitbrak.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, september 2021:

  • Het wereldhandelsvolume  is in september 0,8% afgenomen ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,7% in augustus (initiële schatting: 0,8%). De ontwikkeling in 2021Q3 was -1,1% (0,9% in 2021Q2).
  • Het momentum van de wereldhandel was in september -1,1% (niet-geannualiseerd; momentum augustus: -0,9% gelijk aan initiële schatting).
  • De wereldwijde industriële productie is in september 0,9% afgenomen ten opzichte van augustus (ontwikkeling augustus: -0,4%, gelijk aan initiële schatting). De groei in 2021Q3 was -0,2% (0,0% in 2021Q2).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in september -0,2% (niet-geannualiseerd; momentum augustus: 0,3%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op vrijdag 24 december 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over