10 november 2020

Discontovoet voor de Nederlandse economie

Op verzoek van de Werkgroep Discontovoet 2020 heeft het CPB een analyse uitgevoerd naar de risicogewogen discontovoet voor de bezittingen van huishoudens en investeringen in de Nederlandse economie. In deze notitie worden de belangrijkste bevindingen, inclusief een voorstel voor de hoogte van de discontovoet, beschreven.

Lees ook het Rapport van de Werkgroep discontovoet 2020.

De analyse van de discontovoet voor de Nederlandse economie bouwt voort op de eind 2019 verschenen Vergrijzingsstudie van het CPB.  Voor de huishoudens en hun rendementseisen op bezittingen sluit dit memo aan bij de uitkomsten van deze studie. Het vereiste rendement op investeringen in de Nederlandse economie komt tot stand op basis van zogeheten weighted average cost of capital (WACC). Bij de berekeningen gebaseerd op deze methode is, net als bij de rendementseisen voor de bezittingen van huishoudens uit de Vergrijzingsstudie, gebruikgemaakt van cijfers over 2019. Beide methoden zijn ook gehanteerd ter onderbouwing van het advies van de vorige Werkgroep Discontovoet uit 2015.

Voor de impact van de coronacrisis op de discontovoet zijn verschillende scenario’s denkbaar, maar momenteel zijn veel bepalende factoren nog hoogst onzeker.  Desondanks probeert de analyse een mogelijk beeld te schetsen aan de hand van een gevoeligheidsanalyse, zowel voor de bezittingen van huishoudens als de investeringen in de Nederlandse economie. Dit beeld kan er vanwege de huidige, grote onzekerheid binnen afzienbare tijd weer aanzienlijk anders uitzien.

Auteurs

Gerbert Romijn