14 december 2020

Doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel

Op verzoek van het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de effecten op het EMU-saldo, de werkgelegenheid en inkomensongelijkheid van vier mogelijke stelselwijzigingen in de fiscaliteit en sociale zekerheid. De doorgerekende varianten zijn onderdeel van de rapportage 'Beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel' van het ministerie van Financiën.
No title

In drie van de vier stelselwijzigingen komen de aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen te vervallen, en worden o.a. nieuwe toelages geïntroduceerd.  In de vierde variant komt de zorgtoeslag te vervallen, wordt het wml verhoogd en de zorgpremie verlaagd, en worden de andere toeslagen aangepast.

De voorgenomen stelselwijzigingen zijn dusdanig groot dat de economische effecten hiervan met meer dan de gebruikelijke onzekerheid zijn omgeven. Deze publicatie tracht de verschillende economische effecten zo goed mogelijk te kwantificeren, maar vanwege modelonzekerheid en mogelijke onvoorziene gedragseffecten bij de voorgestelde omvangrijke verschuivingen, dient aangetekend te worden dat de onzekerheid van de uitkomsten relatief groot is.

Auteurs

Patrick Koot