26 mei 2021

Doorrekening drempelverlaging WIA, voor het ministerie van SZW

Het CPB is door het ministerie van SZW gevraagd om inzicht te geven in de structurele effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA van 35% arbeidsongeschiktheid naar 25% of 15%. De budgettaire kosten van verlaging van de drempel naar 25% bedragen 260 mln euro. Er komen dan structureel 41.000 mensen met een WIA-uitkering bij. Bij een verlaging naar 15% lopen de kosten op tot 430 mln euro. Het structurele aantal WIA-uitkeringen stijgt dan met 82.000.

Er zijn geen significante gedragseffecten. Als alleen de toetredingsdrempel van de WIA wijzigt, zal het aantal zieke werknemers dat de periode van twee jaar ziekte volmaakt nauwelijks stijgen. Ook de effecten op de werkgelegenheid van de drempelverlaging zijn vrijwel nihil. Wel is er sprake van verschillende indirecte effecten. Zo zullen de uitgaven aan WW en bijstand dalen. Daartegenover staat een ongeveer even grote stijging van de uitgaven aan Ziektewet, Toeslagenwet en WIA-uitvoeringskosten.

Auteurs

Photo of Jan-Maarten van Sonsbeek
Jan-Maarten van Sonsbeek +31 88 9846162 Neem contact op Lees verder

Lees meer over