9 november 2020

Doorrekening herziening socialezekerheids- en belastingstelsel ChristenUnie

In de plannen van de ChristenUnie worden nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd en vervallen veel van de bestaande toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten.

De ChristenUnie introduceert een verzilverbare, generieke basiskorting (bestaande uit een vast en een variabel (inkomensafhankelijk) deel) en niet-uitkeerbare kortingen voor ouderen. Daarnaast verlaagt de ChristenUnie en het tarief van de eerste schijf in de inkomensbelasting (het toptarief wordt juist verhoogd). Naast het vervallen van vele toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten wordt in de plannen de financiering van de kinderopvang omgevormd. Verder wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met een koppeling voor bijstands- en AOW-uitkeringen.

De berekening is gebaseerd op de parameters in het socialezekerheids- en fiscale stelsel in 2025.
De stelselwijziging is dermate ingrijpend dat invoering van het beleidspakket waarschijnlijk niet voor 2025 mogelijk is. Door de berekening te baseren op het stelsel in 2025 wordt bovendien de budgettaire impact in hetzelfde jaar berekend als bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2022-2025).

De voorgenomen stelselwijziging is dusdanig groot dat de economische effecten hiervan met meer dan de gebruikelijke onzekerheid zijn omgeven.
Deze notitie tracht de verschillende economische effecten zo goed mogelijk te kwantificeren, maar vanwege modelonzekerheid en mogelijke onvoorziene gedragseffecten bij de voorgestelde omvangrijke verschuivingen, dient aangetekend te worden dat de onzekerheid van de uitkomsten relatief groot is.

Auteurs

Patrick Koot
Maurits van Kempen
Anniek Goris - Trommelen
Monique de Haard