18 juni 2019

Expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing

Een bijdrage leveren aan een neutrale inschatting van de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten door de invoering van een CO2-heffing voor de industrie in Nederland. Dat was het doel van de Expertworkshop ‘CO2-heffing en verplaatsing’, die de planbureaus CPB en PBL op 13 mei 2019 organiseerden.

Een goede inschatting helpt de planbureaus niet alleen bij de doorrekening van klimaatvoorstellen, maar biedt ook input voor het maatschappelijke debat over een CO2-heffing en in het bijzonder de omvang van verplaatsing. De expertworkshop werd bijgewoond door experts van CPB, PBL, CE Delft, DNB, PwC en UvT. Mede op basis van hun input wordt besloten hoe de planbureaus verplaatsingseffecten van klimaatbeleid in huidige en toekomstige doorrekeningen meenemen.