29 maart 2022

Het effect van ANW op het arbeidsinkomen en de arbeidsparticipatie van de weduwen

De inperking van de Algemene nabestaandenwet (ANW) in 1996 had een belangrijk effect op het arbeidsinkomen en de arbeidsparticipatie van de weduwen. Het arbeidsinkomen steeg met 23% en de arbeidsparticipatie met 16%, gemeten op drie jaar na het overlijden van de partner. Daarnaast nam gebruik van de bijstand en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van weduwen toe (met respectievelijk 6 procentpunt en 1,5 procentpunt). Dit zijn de belangrijkste bevindingen van recent onderzoek naar het effect van wijzigingen in de ANW op de arbeidsmarktuitkomsten van weduwen.

In dit Discussion Paper evalueren we het effect van wijzigingen in de ANW op het arbeidsaanbod van weduwen. We maken daarbij gebruik van een natuurlijk experiment: de inperkingen van het recht op ANW, die in 1996 zijn ingevoerd.
 
De hervorming creëert een quasi-experiment, waarbij er een abrupte daling is van het recht op een nabestaandenuitkering voor weduwen van naastgelegen geboortecohorten. Met behulp van een regressie-discontinuïteitsmethode (RD) en hoogwaardige administratieve gegevens voor alle weduwen in Nederland, schatten we het causale effect van wijzigingen in de ANW op het inkomen en de arbeidsparticipatie van de weduwen.

Auteurs

Julie Tréguier (Ined)

Lees meer over