22 december 2021

Het macromodel van het CPB: Saffier 3.0

CPB-macromodel Saffier in nieuw jasje

Persbericht
Het Centraal Planbureau heeft zijn macro-economische model van de Nederlandse economie - Saffier - vernieuwd. Recente economische inzichten en ontwikkelingen zijn in de nieuwe versie verwerkt. Het CPB gaat de nieuwe versie van Saffier vanaf 22 december in gebruik nemen.
Foto van een telraam en de code van het saffiermodel

Saffier is het model dat het CPB gebruikt voor de ramingen van macro-economische variabelen op de korte termijn (tot 2 jaar) en de middellange termijn (momenteel tot 5 jaar). Daarnaast wordt het model gebruikt voor de analyse van de macro-economische effecten van beleid, zoals de doorrekening van verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord. 

Het vernieuwde Saffier sluit aan op recente economische ontwikkelingen. Het model is volledig herschat op recente kwartaaldata. Ook is het model transparanter gemaakt en biedt het straks de mogelijkheid om tot 10 jaar vooruit te simuleren. De macro-economische verbanden zijn hetzelfde gebleven, maar de sterkte van de verbanden is in lichte mate veranderd. Zo reageren vandaag de dag de lonen niet meer zo sterk op de werkloosheid als vroeger. En reageren investeringen en werkgelegenheid minder sterk op veranderingen in de productie. Deze zwakkere effecten zijn verwerkt in Saffier 3.0. Als gevolg hiervan zijn de doorwerkingseffecten van beleid op bijvoorbeeld het EMU-saldo ook trager.

Saffier 3.0 past in een lange traditie van CPB-modellen. Omdat de economie altijd aan verandering onderhevig is, zullen ook in de toekomst regelmatig aanpassingen noodzakelijk blijven. Het nu gedane onderhoud biedt een stevig fundament voor doorontwikkeling.  

Contactpersonen

Lees ook het bijbehorende achtergronddocument 'Saffier 3.0: Technical Background' en de publicatie over de schattingsresultaten.