22 december 2021

Saffier 3.0: Technische Achtergrond

Dit Engelstalige document beschrijft het Saffier 3.0-model dat wordt gebruikt voor het maken van macro-economische ramingen en het simuleren van beleidseffecten op de korte en middellange termijn. Dit tweeledige doel van het model brengt speciale kenmerken en beperkingen met zich mee.
Foto van een telraam en de code van het model

Het model is een nieuwe exponent van een lange traditie van CPB-modellen, die Saffier 2.1 vervangt. Recente economische inzichten en ontwikkelingen zijn in de nieuwe versie verwerkt. De modelstructuur bouwt voort op state-of-the-art-modellen, met name het FRB/US-model ontwikkeld door de Federal Reserve Board en het ECB-BASE-model van de Europese Centrale Bank.

Lees ook het bijbehorende persbericht en hoofddocument 'Het macromodel van het CPB: Saffier 3.0'.

Downloads

Contactpersonen

Photo of Leon Bettendorf
Leon Bettendorf +31 6 46350704 Lees verder
Photo of Stefan Boeters
Stefan Boeters +31 6 11302143 Lees verder
Albert van der Horst Lees verder
Photo of Henk Kranendonk
Henk Kranendonk +31 6 21977303 Lees verder
Photo of Loes Verstegen
Loes Verstegen +31 6 52485600 Lees verder

Lees meer over