Policy seminar

Hybride policy seminar: Coronadashboard

Dinsdag 22 november 2022 geven Tamas Erkelens en Valentin Neevel (VWS) een online presentatie getiteld: "Coronadashboard." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Datum
22 november 2022
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
CPB, Duinzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook
Presentatie
Tamas Erkelens en Valentin Neevel (VWS)
Voertaal
Nederlands

"Bijna iedereen heeft wel een keer op het Coronadashboard van de Rijksoverheid gekeken om zich te laten informeren over hoe virus zich verspreid, of de ziekenhuizen nog voldoende plek hebben om niet Corona-gerelateerd zorg te leveren of over de vaccinatiegraad. Alle cijfers die worden getoond en het hele ontwerp zijn publiek beschikbaar, maar over het tot stand komen van Dashboard is minder bekend.

In de deze Polinar doen Tamas Erkelens en Valentin Neevel, de ontwerpers van het eerste uur, uit de doeken hoe het dashboard in hele korte tijd is ontwikkeld en is gebruikt tijdens crisis, wat de uitdagingen en valkuilen daarbij zijn geweest, hoe de datastromen en -processen zijn ingericht, hoe de gebruiker continu is meegenomen en welke lessen er geleerd zijn. Daarnaast komt aan bod hoe je als crisisteam en bestuurder de juiste vragen kunt stellen over een dashboard en hoe je het gebruik van data in crisisorganisaties verder kunt ontwikkelen en inbedden. En over wat een data-analist in het crisisteam moet doen.

Tamas Erkelens zette het team op dat in vijf dagen de eerste versie van het coronadashboard van de Rijksoverheid maakte. Daarna had hij een leidende rol in de het eerste half jaar dat het dashboard verder ontwikkeld werd. Valentin werd eind maart 2020 gevraagd om een inschatting te maken van het aantal benodigde beschermingsmiddelen, wat de opmaat bleek te zijn naar het vormgeven en bouwen van een Coronadashboard waarmee de pandemie gevolgd kon worden.

Tamas is momenteel MT Lid Dashboard Onderzoek Data & Ontwerp bij het Ministerie van VWS. Daarvoor was hij bij de gemeente Amsterdam Public Tech Lead, en leerde hij het vak in Team Dashboard, domein van Openbare Orde en Veiligheid. Zijn eerste dashboard maakte Tamas bij de ING-bank waar hij begon als database beheerder, en als Product Owner stuurde op het optimaliseren van klantervaring.

Valentin is coördinator Zorganalytics (data voor beleid) en sinds 2010 werkzaam bij de directie Macro-economische vraagstukken en arbeidsmarkt (MEVA) bij het Ministerie van VWS. Daarvoor heeft hij o.a. als modelontwikkelaar bij het ministerie van VROM gewerkt en als docent op de Universiteit Maastricht, faculteit Kennistechnologie."

Contactpersonen