Policy seminar

Hybride policy seminar: Windmolens, zonneparken, en woningprijzen

Donderdag 3 november 2022 geeft Martijn Dröes (UVA) een online presentatie getiteld: "Windmolens, zonneparken, en woningprijzen." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Datum
3 november 2022
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
CPB, Braamzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook
Presentatie
Martijn Dröes (UVA)
Voertaal
Nederlands

Wat is het effect van windmolens op woningprijzen? En hoe verhoudt zich dat tot grondgebonden zonnepanelen (zonneparken)? In dit seminar gaan we in op de laatste stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en op de vraag of huiseigenaren hiervoor eigenlijk wel gecompenseerd zouden moeten worden? Staan daarnaast de CO2 baten van al die windmolens gebouwd in Nederland wel in verhouding tot de investeringskosten en het verlies in woningwaarde?

Contactpersonen