Infografiek Keuzes in Kaart 2022-2025

In deze infografiek kunt u per politieke partij een selectie van budgettaire keuzes, effecten op de middellange termijn en effecten op de lange termijn bekijken. Klik op een partij om de selectie te bekijken.

 
image/svg+xml Effecten op middellange termijn (2022-2025) Effecten op lange termijn -0,5 +0,5 -2,5 +2,5 -1,0 +1,0 0,0 -1,0 +1,0 -6,0 +6,0 -4,0 +4,0 -75,0 +75,0 -15,0 +15,0 basispad basispad Bbp-volume (gemiddelde verandering in % per jaar) Werkloosheid (verandering 2025 in % beroepsbevolking) Mediane koopkracht (gemiddelde verandering per jaar in %, alle huishoudens) Begrotingssaldo (verandering niveau 2025 in % bbp) minder meer lager hoger lager hoger minder groei meer groei gelijkere inkomens ongelijkere inkomens meer minder minder meer minder meer Staatsschuld (verandering niveau 2060 in % bbp) Financiële lasten voor toekomstige generaties (verandering houdbaarheidssaldo in % bbp) Structurele werkgelegenheid (verandering in %) Inkomensgelijkheid (relatieve mutatie Gini-coëfficiënt in %) andere partijen Lastenverdeling 2025 Overheidsuitgaven 2025 Overzicht -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 overig klimaat en milieu defensie bereikbaarheid veiligheid internationale samenwerking overdrachten aan bedrijven onderwijs openbaar bestuur zorg sociale zekerheid buitenland bedrijven gezinnen overig milieu vermogen en winst inkomen en arbeid +40 -40 +40 -40 basispad Effect op totale overheidsuitgaven (in mld euro) Effect op totale beleidsmatige lasten (in mld euro) lager hoger minder meer andere partijen Verdeling naar groep (in mld euro) Verdeling naar categorie (in mld euro) lagere lasten hogere lasten lagere lasten hogere lasten partij besteedt minder partij besteedt meer Effect beleidspakket (in mld euro) basispad basispad 50PLUS: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van 50PLUS tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) 50PLUS -0,5 +0,6 -0,1 +22,0 -1,0 -0,6 -3,3 +0,1 50PLUS: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van 50PLUS in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) 50PLUS +13,8 +5,4 DENK: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van DENK tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) DENK 0,0 +1,0 +0,4 +12,7 -0,6 +0,4 -5,2 +0,1 DENK: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van DENK in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) DENK +12,3 +12,5 SGP: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van de SGP tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) SGP 0,0 0,0 +0,2 +0,1 -3,0 +0,1 -0,2 -0,2 SGP: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van de SGP in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) SGP 0,0 0,0 ChristenUnie: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van de ChristenUnie tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) CU -0,6 +0,7 -0,1 +5,5 -0,5 -2,8 -4,3 0,0 ChristenUnie: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van de ChristenUnie in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) CU +16,1 +9,2 PvdA: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van de PvdA tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) PvdA -1,0 +2,0 +0,1 +25,7 -1,3 0,0 -9,6 +0,4 PvdA: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van de PvdA in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) PvdA +33,3 +26,5 SP: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van de SP tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) SP -0,9 +2,2 -0,8 +71,4 -3,4 -5,8 -14,1 +0,2 SP: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van de SP in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) SP +38,0 +20,3 GroenLinks: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van GL tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) GL -0,1 +1,1 -0,8 +20,9 -1,0 -1,0 -8,0 +0,1 GroenLinks: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van GL in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) GL +29,2 +12,4 D66: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van D66 tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) D66 +0,4 -1,0 +1,3 -0,9 +46,5 -2,0 +0,1 -6,9 D66: uitgaven- en lastenbeeld Budgettairoverzicht van het partijprogramma van D66 in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) D66 +10,6 -9,5 CDA: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van het CDA tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) CDA -0,4 +0,5 -0,6 +15,9 -0,6 +0,4 -2,0 +0,2 CDA: uitgaven- en lastenbeeld Budgettair overzicht van het partijprogramma van het CDA in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) CDA +8,4 -1,7 VVD: economische effecten Overzicht van de effecten van het partijprogramma van de VVD tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) VVD -0,4 +0,7 -0,7 +9,5 -0,4 +1,7 +1,5 +0,4 VVD: uitgaven- en lastenbeeld VVD Budgettair overzicht van het partijprogramma van de VVD in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad) +3,6 -7,2 Partij: economische effecten Partij Overzicht van de effecten van het partijprogramma van Partij tijdens de komende regeerperiode (middellange termijn) en daarna (lange termijn) Partij: uitgaven- en lastenbeeld Partij Budgettair overzicht van het partijprogramma van Partij in 2025 ten opzichte van de situatie als er in de komende regeerperiode geen beleid zou wijzigen (basispad)

 

Basispad
Het basispad is de ontwikkeling die het CPB verwacht bij ongewijzigd beleid. Voor meer uitleg over basispaden, zie hoofdstuk 12 van Keuzes in Kaart 2022-2025.

 

Publicatie en presentatie
De doorrekening van de verkiezingsprogramma's Keuzes in Kaart 2022-2025 is beschikbaar in pdf-formaat (pdf). Daarnaast is er deze interactieve infografiek, die inzicht geeft in de onderlinge verschillen tussen partijen. Lees ook het persbericht of bekijk de presentatie die gebruikt is tijdens de persconferentie op 1 maart 2021. Op de pagina Keuzes in Kaart 2022-2025 vind u alle informatie over deze doorrekening.

Contactpersonen