6 juli 2023

Beter faillissementsrecht heeft effect op bedrijfsfinanciering

Het verbeteren van het insolventierecht leidt volgens nieuw CPB-onderzoek tot meer langetermijn- en minder kortetermijnschuld op de balansen van bedrijven. Dit maakt bedrijven weerbaarder tegen stijgende rentes en krimpende kredietverlening. Deze effecten zijn prominenter voor grote bedrijven met veel fysieke bezittingen die als onderpand kunnen dienen. Om deze effecten te schatten, gebruikte het CPB zeer uitgebreide internationale balansgegevens van bijna 2 miljoen bedrijven in 27 EU landen over de periode 2004-2019.
uitverkoop

Deze resultaten zijn relevant omdat de Europese Unie (EU) de Europese kapitaalmarkten wil versterken door het insolventierecht in Europa te harmoniseren. Dat gaat om procedures rondom het herstructureren of afwikkelen van bedrijven die bijna omvallen of hun faillissement al hebben aangevraagd. Welke rechten crediteuren en debiteuren hebben wanneer een bedrijf in financieel zwaar weer verkeert, verschilt sterk tussen landen.

Deze grote verschillen worden als een obstakel gezien voor het vrije verkeer van kapitaal in de EU. Het kost geld en tijd om uit te zoeken wat je rechten zijn als investeerder wanneer een bedrijf wan betaalt. Het door het CPB vandaag uitgebrachte onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven hun financieringsstructuur aanpassen als insolventierecht verandert. 

Fien van Solinge heeft dit onderzoek op 26 juni 2023 ook gepresenteerd bij het Europees Parlement tijdens een hoorzitting over de harmonisatie van het insolventierecht. De presentatie-video is hier terug te kijken (16:15:25).