2 september 2021

Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders

Wacht niet met de inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders

Persbericht
Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ dat op 2 september 2021 is verschenen.
inburgering

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in en gaan gemeenten weer de regie voeren over de inburgering van nieuwkomers. Belangrijk doel van de nieuwe wet is een snellere integratie op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt met name ingezet op zogenoemde duale trajecten waarbij gemeenten direct (vrijwilligers)werk zoeken voor inburgeraars. Dit vraagt extra investeringen van gemeenten in de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het kan voor gemeenten dus aantrekkelijk zijn hun inspanningen vooral te richten op degenen van wie ze verwachten dat ze in hun gemeente blijven. Het CPB-onderzoek laat echter zien dat het moeilijk is om goed te voorspellen welke nieuwkomers in de gemeente zullen blijven en welke niet. Het advies aan gemeenten is dan ook: ga ervan uit dat ze blijven. 

Het CPB-onderzoek toont ook aan dat statushouders over het algemeen niet zelf verhuizen naar gemeenten of regio’s waar zij een grotere baankans hebben. Het onderzoek onderstreept dan ook dat het voor de arbeidsmarktintegratie belangrijk is dat statushouders bij voorkeur direct worden gehuisvest in een regio waar hun baankansen het grootst zijn. Dat kan door rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de nieuwkomer en deze te koppelen aan de arbeidsmarktkenmerken van een regio.

Lees ook onderstaand bijbehorend achtergronddocument.

2 september 2021
Dit achtergronddocument beschrijft de gebruikte data en methoden bij de CPB-publicatie ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’. Vanaf 1 januari 2022 krijgen gemeenten weer een regierol bij de inburgering en integratie van nieuwkomers. Een belangrijke vraag voor gemeenten is: direct starten of wachten met investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders? Als men verwacht dat een statushouder snel naar een andere gemeente verhuist of elders hogere baankansen heeft, kan direct starten met investeren niet optimaal zijn. De CPB-publicatie laat zien dat het verhuisgedrag van statushouders moeilijk te voorspellen is.

Lees de hoofdpublicatie 'Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders'.

De verhuisgeneigdheid van statushouders is voorspeld met behulp van machine learning-technieken. Deze technieken stellen ons in staat om voorspellingen van het verhuisgedrag van statushouders te maken. Als het goed te voorspellen is wie er snel verhuist, is het minder nuttig om iemand snel te koppelen aan de lokale arbeidsmarkt. Het voordeel van machine learning-technieken is dat we zelf geen model maken, maar verschillende voorspelalgoritmen alle beschikbare data (leeftijd, geslacht, herkomstland, familiesituatie en woonplaats) geven en uitzoeken welk model de beste voorspelling oplevert. Zo voorkom je dat je als onderzoeker aan het begin bindende keuzes maakt – bijvoorbeeld het gebruik van een lineair model terwijl een niet-lineair model de verhuisgeneigdheid beter modelleert.

Het verhuisgedrag van statushouders blijkt moeilijk te voorspellen. Van slechts een zeer beperkte groep is met meer dan 50% zekerheid te zeggen dat ze verhuizen. Dit Achtergronddocument beschrijft stap voor stap welke voorspelalgoritmen gebruikt zijn en hoe goed de bijbehorende modellen verhuisgeneigdheid voorspellen.

Auteurs

Cécile Magnée
Gijs Roelofs

Auteurs

Cécile Magnée
Gijs Roelofs