29 juni 2023

Kwantificering van het niet-gebruik van de aanvullende beurs

In deze studie berekenen we het niet-gebruik van de aanvullende beurs voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. De aanvullende beurs is bedoeld voor het financieel ondersteunen van studenten met ouders met een lager inkomen. Hiermee wil de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs waarborgen. 24% van de eerstejaars hoger onderwijsstudenten die recht hebben op een aanvullende beurs, maakt daar geen gebruik van. Deze groep loopt maandelijks gemiddeld 180 euro mis. 33% van de niet-gebruikers leent wel bij DUO. Dit betekent dat een deel van de studenten onnodig een (hogere) studieschuld opbouwt.
foto van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit Discussion Paper is een (Engelstalige) update van de Nederlandstalige CPB publicatie ‘Niet-gebruik van de aanvullende beurs’, gepubliceerd in december 2020. De inhoud van deze update lijkt sterk op de eerder verschenen notitie, met als belangrijkste verschil tussen de twee publicaties dat in deze update recentere gegevens zijn gebruikt en we ons voornamelijk richten op 2019 in plaats van 2018. Sindsdien zijn er wel maatregelen genomen met als doel het niet-gebruik te verminderen. Zo staat de aanvullende beurs sinds begin 2023 standaard aangevinkt en moeten studenten het nu actief aangeven als ze de aanvullende beurs niet willen aanvragen.

Auteurs

Lees meer over