16 januari 2019

Monitor impuls leraren tekortvakken

Het kabinet Rutte II besloot in zijn kabinetsperiode om in de periode 2013-2016 eenmalig 100 miljoen euro extra uit te geven om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarencorps te verbeteren, met name voor tekortvakken. Deze notitie, geschreven in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), geeft een overkoepelend beeld van de impuls leraren tekortvakken (kortweg: impuls). Het is een overzicht van alle evaluaties/studies die zijn uitgevoerd door verschillende onderzoekers naar (onderdelen van) de impuls.

Er is geen selectie gemaakt bij het samenstellen van dit overzicht: alle evaluaties/onderzoeken over (onderdelen van) de impuls zijn opgenomen in deze notitie. Wel wordt er in een aantal gevallen gereflecteerd op de methodologie van het onderzoek, met name als de resultaten van verschillende onderzoeken over hetzelfde onderwerp niet op één lijn liggen, of wanneer het betrekking heeft op de generaliseerbaarheid van de resultaten.

Met een bedrag van 100 miljoen euro voor de periode 2013-2016 beoogde de impuls leraren tekortvakken de kwantiteit en kwaliteit van het lerarencorps te verbeteren, met name voor tekortvakken. De investeringen uit deze impuls zijn geclusterd in drie programmalijnen (Kamerstukken, 2013): 

1.    Sneller herkennen bètatalent op de basisschool. 
2.    Meer studenten opleiden in universitaire lerarenopleidingen en leiden naar een baan. 
3.    Startende en ervaren leraren behouden. 

De notitie gaat eerst in op de huidige arbeidsmarkt voor leraren. Vervolgens wordt de financiële opbouw van de impuls behandeld. Daarna worden de projecten binnen de drie bovengenoemde programmalijnen en de bijbehorende evaluaties en onderzoeken besproken. Tot slot, de bijlage van de notitie bevat een overzichtstabel met de belangrijkste bevindingen van de evaluaties en onderzoeken. 

Auteurs

Lees meer over