13 december 2021

Nationale productiviteitsmonitor 2021

De productiviteitsgroei daalt al een aantal decennia; niet alleen in Nederland maar in veel Europese landen. Tijdens de coronapandemie is de productiviteitsgroei verder ingezakt. Tegelijk is er ook flink geïnvesteerd in digitale technologie.

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de productiviteit in Nederland, maar ook in andere Europese landen. De arbeidsproductiviteit en de totale factorproductiviteit (TFP) daalden fors in 2020. De dienstensector werd het hardst getroffen door het lockdowns die tot doel hadden de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Investeringen in immaterieel kapitaal zijn de focus van deze Productivity Monitor. Deze zijn sinds de jaren negentig fors gestegen als aandeel van het bbp in Nederland. Deze stijging heeft er zelfs toe geleid dat de Nederlandse economie de koplopers, namelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, heeft ingehaald. Dienstverlenende bedrijven maken intensiever gebruik van dit soort immaterieel kapitaal en zijn daarmee de aanjagers van de toename. 

Immaterieel kapitaal is nauw verbonden met digitale technologieën, die tijdens de coronalockdowns relatief veel zijn gebruikt. Veel werkenden moesten tijdens de coronapandemie noodgedwongen thuiswerken en vergaderden digitaal. In sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg en detailhandel, maakten lockdowns de invoering van digitale technologieën noodzakelijk. Het gebruik van deze technologieën in Nederland nam daardoor sterk toe. 

Lees meer over de National Productivity Board

Wij danken het CBS voor de input voor dit onderzoeksrapport.