31 januari 2022

Nieuwe vestigingen en regionale groei: de rol van verwantschap

Als nieuwe bedrijven en vestigingen sterker verwant zijn aan economische activiteiten die in een regio plaatsvinden, hangt dit dan samen met een hogere groei een paar jaar later? In dit paper onderzoeken we het verband tussen deze ‘gerelateerdheid’ van nieuwelingen en groei in werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit van Nederlandse regio’s. We vinden weliswaar een positief verband met regionale werkgelegenheidsgroei, maar de economische omvang ervan is klein.

Het is bekend dat nieuwe bedrijven groei kunnen stimuleren door creatieve vernietiging: ze duwen bestaande minder productieve bedrijven uit de markt of dwingen hen efficiënter te gaan produceren. Nieuwe bedrijven kunnen ook zorgen voor kennisspillovers door nieuwe ideeën of technieken te introduceren, die zich op lokale schaal verspreiden. Het huidige onderzoek bekijkt deze twee aspecten in samenhang. We beschouwen twee sectoren als gerelateerd wanneer hun werknemers soortgelijke vaardigheden bezitten. Voor werknemers zal het dan makkelijker zijn om tussen die twee sectoren van baan te wisselen en kennis over te dragen. 

Wat is dan de mogelijke invloed van nieuwe bedrijven in een sector op verwante sectoren? Voor regio’s als geheel vinden we een positief verband tussen de hoeveelheid gerelateerde instroom en werkgelegenheidsgroei. Hoewel dit verband statistisch significant is, is de economische omvang ervan klein. Het is dus waarschijnlijk moeilijk om de economische ontwikkeling van een regio via gerelateerde instroom substantieel te beïnvloeden met beleid, bijvoorbeeld door te proberen gerelateerde nieuwe bedrijven aan te trekken in een regio.

Auteurs

Lees meer over