Keuzes in Kaart 2025-2028

Keuzes in Kaart 2025-2028

Acht politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau. ‘Keuzes in Kaart 2025-2028’ biedt een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van de beleidsvoorstellen van de partijen.

Lees verder →
kapper in corona

Tozo steun in de rug voor zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis geholpen.

portretfoto Jan-Maarten van Sonsbeek

Denken en debatteren over demografie

Demografie gaat over ons allemaal, en staat aan de basis van wat er in onze maatschappij en in onze economie gebeurt, stelt Jan-Maarten van Sonsbeek in zijn column. Hij laat zien dat demografische ontwikkelingen ook nu weer sterk in de belangstelling staan.

koopkracht

Uitbreiding heterogeniteit in koopkrachtberekeningen: een verkenning

Verschillende types huishoudens worden verschillend geraakt door actuele ontwikkelingen. Hoe kan het Centraal Planbureau dat zo goed mogelijk in beeld brengen in de analyses van koopkracht en armoede?

Wereldhandel september 2023

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in september 2023 met 0,7% toegenomen ten opzichte van augustus. Die maand kende een stijging van 0,4%.

vacatures

Stage Lange Termijn Klimaatbedreigingen

In dit project willen we kijken naar klimaatadaptatie, met aandacht voor bedreigingen van klimaatverandering (via stijging zeespiegel, pieken in de rivierwaterafvoer, neerslag en/of droogte) voor Nederland op de lange termijn.

portretfoto pieter hasekamp

Maak serieus werk van simpel beleid

Er is een breed gedragen, en breed uitgedragen, gevoel dat de samenleving te ingewikkeld is geworden. Volgens velen zijn overheidsbeleid en regelgeving te complex, onbegrijpelijk en onvoldoende gericht op de menselijke maat.Vanuit economisch perspectief zie ik drie redenen waarom het gebrek aan eenvoud problematisch is, schrijft Pieter Hasekamp in zijn FD-essay.