Centraal Economisch Plan 2022

Raming maart 2022 (CEP 2022)

Stijging energieprijs heeft ongelijke effecten; onzekerheid domineert raming.

Lees verder →
vacature

Afdelingshoofd Communicatie en Organisatie

De afdeling Communicatie en Organisatie ondersteunt en adviseert het management en de organisatie als geheel en bestaat uit de clusters: Managementondersteuning en Bedrijfsvoering, Personeelsbeleid, Financiën en Communicatie. De afdeling bestaat uit vijftien medewerkers.

leerlingen in een klas

Verschil in schooladvies niet helemaal te verklaren

Kinderen met lager opgeleide ouders krijgen aan het eind van de basisschool gemiddeld bijna een heel onderwijsniveau lager geadviseerd dan kinderen met hoogopgeleide ouders.

Portretfoto van Jeroen Hinloopen

Een afwentelingsparadox

De inflatie is in Nederland hard toegenomen. Doorgaans heerst het idee dat toegenomen kosten ook doorberekend worden aan de klant. Maar klopt dat wel? CPB-directielid Jeroen Hinloopen legt uit hoe het echt zit.

Leerling-lassers krijgen onderwijs van hun docent

Kwart rechthebbende mbo-studenten gebruikt geen aanvullende beurs

In 2019 had meer dan de helft van de mbo-studenten die in aanmerking kwamen voor studiefinanciering recht op een aanvullende beurs. Ruim een kwart (26,5%) van deze studenten maakte hiervan echter geen gebruik.

meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht

CPB start nieuw programma Brede Welvaart

Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. In de notitie ‘Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp’ worden de ambities op dit thema voor de komende jaren beknopt toegelicht.

Wereldhandel februari 2022

Wereldhandel februari

De wereldhandel laat lichte groei zien van 0,3% in februari 2022. In de eurozone was er positieve groei voor zowel invoer (1,0%) als uitvoer (1,1%).