16 februari 2017

Keuzes-in-Kaart 2018-2021

In deze infographic kunt u per politieke partij een selectie van budgettaire keuzes, effecten op de middellange termijn, en effecten op de lange termijn bekijken. Klik op een partij om de selectie te bekijken.

Webpublicatie, boek, datavisualisatie en presentatie
De doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes ijn Kaart 2018-2021) is beschikbaar als overzichtelijke webpublicatie met uitleg en verwijzingen, en in boekvorm (pdf). Daarnaast is er dus deze interactieve datavisualisatie, die inzicht geeft in de onderlinge verschillen tussen partijen.  Lees ook het persbericht of bekijk de presentatie die gebruikt is tijdens de persconferentie.